IKONE I FRESKE IZ OSTALIH IZVORA (2)

HRISTOS SPASITELJ
Grčka ikona iz 12.veka.
SAMILOSNA BOGORODICA
Ruska ikona.
SVETI ĐORĐE
 
HRISTOS PANTOKRATOR NA PRESTOLU
 
BOGORODICA TICHWINSKAJA
Ruska ikona, 16.-17.vek.
BOGORODICA SA DETETOM
Ikona iz manastira Dečani.
BOGORODICA
Vizantijska ikona iz 12.veka.
ANĐEO
Ruska ikona.
BOGORODICA
Grčka ikona Bogorodice u gorućem žbunu iz 18.veka. Vizantijskog porekla, simbolizuje devičanstvo Bogorodice. Ikona među vernicima važi kao zaštita od požara. Mestimično je oštećena, ali zbog živopisnih boja i izuzetnog kvaliteta neće biti restaurirana.
BOGORODICA IZ KORSUNA
Grčka ikona iz 17.veka.
BOGORODICA
Srpska ikona iz 17. veka.
BOGORODICA
Ikona iz 17.veka.
BOGORODICA SA DETETOM
 
BOGORODICA
Kritska ikona iz 16.veka.
HRISTOS SPASITELJ
 
SVETI MAKARIJE
 
HRISTOS PANTOKRATOR
 
SVETI ĐORĐE
 
SVETI NIKOLA
 
SVETI VRAČI (KUZMA I DAMJAN)
 
TAJNA VEČERA (detalj)
 
BELI ANĐEO
 
SVETI ĐORĐE (ĐURĐIC)
 
SVETI ĐORĐE
 
SVETI JOVAN
 
SVETI NIKOLA
 
SVETA PETKA
 
SVETI SAVA
 
SVETI STEFAN
 
BOGORODICA SA HRISTOM
 
BOGORODICA
Grčka ikona iz hrama manastira Stavroniketa.
SVETA PARASKEVA
Rumunska ikona.
APOSTOL FILIP
 
SVETI STYLIANOS
Grčka ikona.
SKIDANJE HRISTA SA KRSTA (detalj)
 
ČETRDESET MUČENIKA IZ SEVASTOPOLJA
 
SVETA MINA
Grčka ikona.
BOGORODICA THEOTOKOS
Grčka ikona.
BOGORODICA THEOTOKOS I HRIST
Grčka ikona.
ISUS HRIST
 
ISUS HRIST
 
BOGORODICA ELEUSA
Ruska ikona.