IKONE I FRESKE IZ HILANDARA (4)

ROMANOVO JEVANĐELJE, JEVANĐELISTA JOVAN (COD. 9)
1337. i 1360.
SVETI JOVAN ZLATOUSTI
Detalj minijature koju je uradio zograf Teodor u Smederevu sredinom 15. veka.
Središnji deo crkvenog barjaka - VAZNESENJE GOSPODA ISUSA HRISTA
Barjak je Hilandaru poklonio bački episkop Jovan Jovanović; izradio ga je u Karlovcima slikar Stefan Gavrilović 1800. godine.
KRALJ MILUTIN I KNEZ LAZAR - druga strana crkvenog barjaka
Poklon episkopa Jovana Jovanovića manastiru Hilandar.