IKONE I FRESKE IZ HILANDARA (3)

SVETI PANTELEJMON
Poslednja decenija 13. veka.
HRISTOS PANTOKRATOR
Prestona ikona sa ikonostasa crkve kralja Milutina.
SVETI TEODOR TIRON
Polovina ikone, sedma decenija 14. veka.
BOGORODICA
Ikona iz Deizisnog čina koji je nekad stajao na ikonostasu glavne crkve, oko 1360. godine.  Isti slikar je uradio i minijature jevanđelista za igumana Doroteja i litijsku ikonu Bogorodice Popske sa Vavedenjem na poleđini.
SVETI JOVAN PRETEČA
Ikona iz Deizisnog čina, oko 1360. godine.
JEVANĐELISTA MARKO
Ikona iz Deizisnog čina, oko 1360. godine.
ARHANĐEL MIHAILO
Ikona iz Deizisnog čina, oko 1360. godine.
APOSTOL PAVLE
Ikona iz Deizisnog čina, oko 1360. godine.
SVETI JOVAN PRETEČA
Druga polovina 14. veka.
VAVEDENJE
Predstava na poleđini litijske ikone Bogorodice Popske, oko 1360. godine. Delo je slikara koji je uradio Deizisni čin na ikonostasu i minijature jevanđelista za igumana Doroteja.
BOGORODICA NEOBORIMA STENA
Litijska ikona sa likom Svetog Save na poleđini, rad srpskog slikara,treća četvrina 14. veka. Zelena pozadina koja podražava fakturu mermera veoma je retka na ikonama.
BOGORODICA AVRAMIOTISA
Litijska ikona na čijoj je poleđini predstava Svetog Ilije u pustinji, treća četvrina 14. veka.
BOGORODICA TROJERUČICA
Litijska ikona na čijoj je poleđini lik Svetog Nikole u poprsju; najpoštovanija ikona manastira Hilandar - hilandarska igumanija.
RASPEĆE
Poleđina litijske ikone Bogorodice Kosinice, sedma decenija 14. veka.
ČETRDESET SEVASTIJSKIH MUČENIKA
Kraj 14. ili početak 15. veka.
PETOZARNI MUČENICI (Mardarije, Evgenije, Jevstatije, Avksentije i Orest)
Druga polovina 14. veka.
ROĐENJE HRISTOVO
Praznična ikona, verovatno sa ikonostasa u paraklisu Svetih arhanđela. Rad Georgija Mitrofanovića, oko 1615/16. godine.
APOSTOL FILIP
Rad Georgija Mitrofanovića, oko 1620. godine.
HRISTOS SVEDRŽITELJ
Ikona sa tavanice hilandarske trpezarije, rad Georgija Mitrofanovića iz 1622. godine.
SVETA PETKA
Rad Jovana Zografa iz 1632. godine. Ovaj slikar, čije ime nije sasvim pouzdano, jedan je od najplodnijih stvaralaca 17. veka. Verovatno je bio učenik Georgija Mitrofanovića i Radulov učitelj. Ostavio je za sobom brojna dela, ikone i freske, u Peći, Morači, Ostrogu.
SVETI DIMITRIJE I SVETI NESTOR
Rad zografa Doroteja iz poslednje četvrine 17. veka.
SVETI NIKOLA
Prestona ikona iz paraklisa Svetog Nikole, rad zografa popa Danila iz 1667. godine. Danilo je u ovoj crkvi oslikao i freske.
ČETVORICA SVETIH RATNIKA
Ikona koju je poručio jeromonah Mitrofan, 1680/81. Ovo je jedna od najlepših ikona tradicionalne i konzervativne struje u grčkom slikarstvu tog doba - srodna je freskama iz crkve Svete Trojice na Spasovoj vodi, ali nije delo istih slikara.
SVETI SIMEON I SVETI SAVA
17. vek
SVETI DIMITRIJE
Ikona verovatno iz manastira Hilandar, početak 15. veka; Muzej primenjenih umetnosti, Beograd.
SVETI SIMEON I SVETI SAVA
Ikona verovatno iz manastira Hilandar, 15. vek, Narodni muzej, Beograd. Već od 14. veka postalo je uobičajeno da se na freskama i na ikonama Sveti Simeon i Sveti Sava prikazuju zajedno: zamonašeni rodonačelnik svetorodne loze Nemanjića i osnivač nezavisne srpske države, i njegov sin, osnivač srpske samostalne crkve.