IKONE I FRESKE IZ HILANDARA (1)

HRISTOS PANTOKRATOR
1260-70.
BOGORODICA ODIGITRIJA
1260-70.
VAVEDENJE
Rani 14. vek.
BOGORODICA ELEUSA
Prva ili druga decenija 14. veka.
HRISTOS PANTOKRATOR
Prva ili druga decenija 14. veka.
ARHANĐEL GAVRILO
Treća četvrtina 14. veka.
JEVANĐELISTA LUKA (VELIKI DEIZIS)
Treća četvrtina 14. veka
JEVANĐELISTA MATEJ
Treća četvrtina 14. veka
VAVEDENJE BOGORODIČINO
1575.
OKOV IKONE SA LIKOM SVETOG JOVANA ZLATOUSTOG
Kraj 13. ili početak 14. veka